Tanıtım

Üniversite içi ve üniversite dışı resmi yazışmaların yürütülmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesinin yapılmasından sorumlu birimdir.
Müdürlüğün sorumluluk alanları;

  • Günlük yazıların, havalelerin hazırlanması, evrak iş takibinin sağlanması,
  • Evrak dağıtım (Birim Dışı) postalama işlerinin yapılması,
  • Kuruma gelen ve kurum dışına gönderilen kargo dağıtımının yapılması, 
  • Üniversitenin çıkardığı yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesinde, ilgili birimlerle beraber aktif rol üstlenerek, değişiklik ve yayınlanma süreçlerinin yürütülmesi,
  • Birimlerin yazışmalarının Üniversitenin benimsediği, genel kabul gören yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulması,
  • Üniversitenin tüm dış yazışmalarının birer suretinin arşivlenmesi,
  • Üniversiteye gelen tüm yazılı evrak, dilekçe ve başvurunun ilk kayıtlarının yapılması,