Misyon-Vizyon

Üniversitemizin her türlü evrak ve  arşivleme işlerini ve işleyişini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak.
Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hakim, güvenilir ve hesap verilebilir olmak.

Temel Değerlerimiz;
. Evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara uymak,
. Bilginin evrenselliğine inanmak,
. Yenilikçi olmak, toplumsal değerlerimizi korumak,
. Doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermemek,
. Birim içerisinde dayanışmaya önem vermek,
. Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,